รายงานปิงปอง 7 สี | รายงานปิงปอง 7 สี แบบเลือกช่วงเดือน

รายงานปิงปอง 7 สี

ข้อมูล ณ 01 ต.ค. 56 ถึง 24 ก.ค. 57 ส่งออก Excel
เลือกกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป 15 - 34 ปีขึ้นไป 35 - 59 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป
รหัสอำเภอ อำเภอ จำนวนประชากร ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด
ขาว เขียว เขียวเข้ม เหลือง ส้ม แดง ดำ รวม ร้อยละ ขาว เขียว เขียวเข้ม เหลือง ส้ม แดง ดำ รวม ร้อยละ
Loading data from server