รายงานปิงปอง 7 สี | รายงานปิงปอง 7 สี แบบเลือกช่วงเดือน

รายงานปิงปอง 7 สี

เลือกกลุ่มอายุ ทั้งหมด 15 ปีขึ้นไป 35 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป
อำเภอ จำนวนประชากร ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด
ขาว เขียว เขียวเข้ม เหลือง ส้ม แดง ดำ รวม ร้อยละ ขาว เขียว เขียวเข้ม เหลือง ส้ม แดง ดำ รวม ร้อยละ
Loading data from server
 
ส่งออกเป็น Excel
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมระหว่าง 01 ตุลาคม 54 ถึง 31 มกราคม 57